zdrave.bg
закони

Закон за здравето

Закон за здравното осигуряване

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

Закон за лечебните заведения

Закон за храните

Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането

Закон за медицинските изделия

Закон за трансплантацията на органи, тъкани и клетки

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за бюджета на НЗОК

Закон за достъп до обществена информация

Закон за защита на потребителите

наредби

Наредба № 40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ

Наредба № 4 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

Наредба № 38 за изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти

Наредба № 9 за условията и реда за блокиране и изтегляне на лекарствени продукти, показали несъответствие с изискванията за качество, безопасност и ефикасност

Наредба № 18 за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения

Наредба № 31 за определяне на правилата за добра клинична практика

Наредба № 39 за принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика

Наредба № 38 за определяне на списъка от заболявания, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично

Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни

Наредба № 28 за дейността по асистирана репродукция

Наредба № 6 за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки

Наредба № 47 за изискванията към добавките към храните

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 47 за изискванията към добавките към храните

Наредба № 25 за оказване на спешна медицинска помощ

други

Национален рамков договор

Правилник на НЗОК

Национална здравна карта

Хипократова клетва

Международна класификация на болестите - МКБ 10

rss
 
Интуицията може да се развие!
Как да “увеличим звука” на вътрешния си глас?
25 здравословни храни
Слагайте редовно на трапезата си от тях, за да си осигурите жизненост и дълголетие
Някои “азбучни истини” за здравето са напълно погрешни!
Не всичко, което сме чували, че е полезно, всъщност е такова...
Смятате ли, че тенът придава привлекателност?
  •  Да, хората със слънчев загар са по-секси.
  •  Малко слънце по тялото стои добре.
  •  Не, тенът изглежда нездравословно.