10 важни стъпки към здравословното хранене
Според съвременното схващане на медицината здравето има 3 основни компонента
© 
 
1 от 13
Те са рационалното хранене, разумната физическа активност и отказът от тютюнопушенето. Ако човек се придържа към тези принципи, данните от статистиките сочат, че рискът от сърдечно-съдови и онкологични заболявания, които днес са главна причина за преждевременна смърт, намалява с 2-3 пъти.
 
1 от 13