zdrave.bg
закони

Закон за здравето

Закон за здравното осигуряване

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

Закон за лечебните заведения

Закон за храните

Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането

Закон за медицинските изделия

Закон за трансплантацията на органи, тъкани и клетки

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за бюджета на НЗОК

Закон за достъп до обществена информация

Закон за защита на потребителите

наредби

Наредба № 40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ

Наредба № 4 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

Наредба № 38 за изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти

Наредба № 9 за условията и реда за блокиране и изтегляне на лекарствени продукти, показали несъответствие с изискванията за качество, безопасност и ефикасност

Наредба № 18 за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения

Наредба № 31 за определяне на правилата за добра клинична практика

Наредба № 39 за принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика

Наредба № 38 за определяне на списъка от заболявания, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично

Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни

Наредба № 28 за дейността по асистирана репродукция

Наредба № 6 за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки

Наредба № 47 за изискванията към добавките към храните

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 47 за изискванията към добавките към храните

Наредба № 25 за оказване на спешна медицинска помощ

други

Национален рамков договор

Правилник на НЗОК

Национална здравна карта

Хипократова клетва

Международна класификация на болестите - МКБ 10

rss
 
10 важни стъпки към здравословното хранене
Най-главното е разумният подход и чувството за мярка
2 прости начина да изчислите натрупаните мазнини
И най-сложната таблица няма да ви даде достатъчно точен ориентир...
Холестеролът: не вреден, а важен за организма
Контролът върху количеството му в тялото всъщност не е толкова сложен и е по силите на всеки.
Одобрявате ли въвеждането на т.нар. данък вредни храни?
  •  Да, напълно - така трябва! Това е правилният път за ограничаване на наистина вредните храни.
  •  Поначало замисълът е добър, но конкретната концепция и предложеният начин на прилагане ме карат да се колебая.
  •  Пълна глупост! Просто още един опит да се измисли нов данък, с който да се пълни хазната.