7 ключови години в живота
Всеки период от живота има свои специфики и изисквания.
© 
 
1 от 6
На всеки 7 години от живота ни той се променя кардинално, смятат астролозите и обясняват това със съдбовното влияние на Сатурн, а психолозите - с естественото развитие на личността. Всички седемгодишни цикли завършват със “съдбоносните” години: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 и т.н. На 7 и 14 родителите ти помагат , а от 21 нататък сам отговаряш за всичко.
 
1 от 6