7 ключови години в живота
21-27 години: “Време е да заживееш свой живот!”
© 
Мечтите, протестите, демонстрациите на самостоятелност отстъпват място на важните, определящи живота решения. Накарай времето да работи за тебе, съветват психолозите, помисли какво наистина искаш да правиш и го прави – дори от грешките ще придобиеш опит, който ще ти бъде полезен цял живот.