Какво предизвиква депресиите
Природа на депресивните състояния
© 
 
1 от 7
Разбирането на специалистите за депресията е претърпяло дълга еволюция – особено през последните няколко десетилетия. Днес почти всички са единодушни, че в много от случаите става дума за комплекс от причини, чиято природа е различна – биологична, психологична и т.н. Тези причини могат да бъдат обобщени така:
 
1 от 7