10 начина да повишите имунитета си
Върху имунитета оказват влияние много фактори
© 
 
1 от 13
Такива са дори условията, в които ядете или спите. Имунитетът не трябва да бъде нито твърде силен, нито твърде слаб. В първия случай той няма да се справи с нито една инфекция, а във втория, приемайки собствените си тъкани за врагове, ще ги атакува, което способства за развитието на редица автоимунни заболявания.
 
1 от 13